Последние поступления дипломных и магистерских работ:


Організація та управління процесом торговельного обслуговування покупців

Управління формуванням культури підприємства

Управління продуктивністю праці персоналу

Менеджмент основних фондів і матеріально-технічної бази організації

Асортиментна політика підприємства

Мотивування в системі менеджменту організації

Розробка бізнес-плану підприємства

Управління рухом трудових ресурсів комерційного банку

Менеджмент торгово-технологічного процесу підприємства

Формування культури організації

Менеджмент продуктивності праці персоналу

Організація взаємодії керівника і підлеглих та її ефективність

Управління соціальними процесами на підприємстві

Управління конфліктами в організації

Підприємство — ринковий суб’єкт