Последние поступления дипломных и магистерских работ:


Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності організації

Прогнозування та планування інноваційної діяльності організації

Науково-технічні та організаційні форми реалізації інновацій в підприємстві

Інноваційна діяльність підприємства

Формування інвестиційних ресурсів організації

Комерційна діяльність організації

Механізм та технології управління підприємством

Управління туристичним підприємством

Маркетингова діяльність туристичного підприємства

Оцінка трудового колективу організації

Соціальний розвиток персоналу організації

Фінансове забезпечення діяльності організації та його удосконалення

Кадрове забезпечення організації та шляхи його покращення

Мотивація працівників підприємства та задоволення їх потреб

Управління комунікаціями підприємств