Последние поступления дипломных и магистерских работ:


Управління маркетинговою діяльністю на підприємстві

Соціальний розвиток підприємства

Методи управління підприємством

Рішення в інноваційному менеджменті організації, методи їх ухвалення і реалізації

Економічні методи менеджменту та механізм їх застосування на підприємстві

Організація праці в менеджменті підприємства

Психологічні та соціальні аспекти менеджменту в управлінні трудовим колективом

Управління витратами підприємства та шляхи їх раціоналізації

Оцінювання персоналу в менеджменті підприємства

Імідж підприємства як фактор конкурентоспроможності

Контроль в управлінні підприємством

Механізм соціально-психологічної взаємодії суб’єкта та об’єкта управління в організації

Соціально-психологічні аспекти діяльності керівника в процесі управління трудовим колективом

Розробка інноваційних проектів в організації та управління ними

Структура та психологічні компоненти ефективного управління організацією