Последние поступления дипломных и магистерских работ:


Управління рольовою поведінкою працівників підприємства

Система управління потребами особистості у процесі мотивування працівників підприємства

Організаційні та розпорядчі методи менеджменту підприємства

Управлінські інновації в діяльності організації

Ефективність інноваційної діяльності організації

Методи стимулювання творчої активності персоналу до інноваційної діяльності

Система мотивування інноваційної діяльності в організації

Управління конкурентоспроможністю інноваційних послуг

Управління інноваційними проектами в організації

Організування інноваційної діяльності на підприємстві

Комунікації в менеджменті підприємства

Удосконалення процесу прийняття та реалізації управлінських рішень

Ефективність системи управління підприємством

Організаційно-розпорядчі методи в управлінні підприємством

Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства