Последние поступления дипломных и магистерских работ:


Індивідуально-групова мотивація в управлінській діяльності

Функція контролю в управлінні підприємством

Організаційно-розпорядча діяльність керівника підприємства

Індивідуальна та групова мотивація у менеджменті підприємства

Управлінський контроль у менеджменті підприємства

Функції організації і їх реалізація на сучасному етапі

Інноваційний розвиток підприємства шляхом формування мережі соціально-економічних зв’язків

Управління соціальним розвитком трудового колективу підприємства

Управління створенням трудового колективу підприємства

Інформаційне забезпечення менеджменту підприємства

Менеджмент підприємства та шляхи його оптимізації

Процес управління підприємством та шляхи його удосконалення

Організаційний механізм управління підприємством та його вдосконалення

Удосконалення організаційної структури управління підприємством

Управління внутрішнім середовищем підприємства