Последние поступления дипломных и магистерских работ:


Система методів управління підприємством та її вдосконалення

Інноваційна діяльність організації як об’єкт інноваційного менеджменту

Організаційна структура управління інноваційною діяльністю підприємства

Менеджмент конкурентоспроможності підприємства

Система соціально-психологічних методів управління підприємством

Система управління якістю товарів (послуг)

Управління комерційною діяльністю підприємства

Впровадження комп’ютерних технологій в управлінні підприємством

Система інформаційного забезпечення менеджменту підприємства

Бізнес-планування в управлінні організацією

Соціально-психологічні методи в управлінні підприємством

Мотивація розвитку підприємництва та нововведень на ринку товарів та послуг

Управління операційним процесом на підприємстві

Соціальна відповідальність та етика у менеджменті підприємства

Стратегічне управління підприємством