Последние поступления дипломных и магистерских работ:


Управління соціальним розвитком трудового колективу підприємства

Створення організаційної культури підприємства

Організація автоматизованого робочого місця керівника підприємства

Формування кадрової політики підприємства

Інформаційні системи в інноваційній діяльності організації

Організаційна культура сучасного підприємства як чинник підвищення його конкурентоспроможності

Розвиток персоналу підприємства та управління ним

Організація планово-економічної роботи на підприємстві і напрямки її удосконалення

Інноваційні процеси в організації та управління ними

Організаційний механізм управління підприємством

Ефективність менеджменту комерційного банку і шляхи її підвищення

Соціальна та економічна ефективність роботи персоналу організації

Розвиток трудових ресурсів підприємства

Етика та психологія управлінської діяльності

Арсенал мотиваційних засобів менеджера