Последние поступления дипломных и магистерских работ:


Соціально-психологічні аспекти в діяльності менеджера

Інформаційна система в менеджменті організації та шляхи її удосконалення

Організування праці менеджера підприємства

Психологія та етика керівної діяльності

Менеджмент комерційної діяльності підприємства

Кадрова політика в системі менеджменту комерційного банку і напрями підвищення її ефективності

Культура організації та менеджменту, їх вплив на результати господарської діяльності

Технологія процесу менеджменту в організації та напрями її удосконалення

Управління якістю продукції (послуг)

Маркетингове ціноутворення і товарна політика підприємства та їх ефективність

Автоматизація управління і сучасні інформаційні системи підприємства

Стратегічне управління підприємством в умовах нестабільності зовнішнього середовища

Оцінювання ефективності та продуктивності праці персоналу

Формування мотиваційного механізму підприємства

Оцінювання та удосконалення виробничого середовища управлінських працівників