Тема: Імідж підприємства як фактор конкурентоспроможності

Разделы: Маркетинг, Управление конкурентоспособностью

План работы

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади створення та управління іміджем підприємства для підвищення його конкурентоспромож¬ності
1.1. Суть та завдання управління конкурентоспроможністю підприємства
1.2. Роль іміджу підприємства у досягненні його конкурентоспроможності та теоретичні основи побудови іміджу
1.3. Методи аналізу іміджу та оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємства
Висновки до розділу 1

Розділ 2. Аналіз іміджу та конкурентоспроможності підприємства «»

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства «»
2.2. Оцінка іміджу та конкурентного потенціалу підприємства «»
2.3. Аналіз трудового колективу як складової іміджу підприємства
Висновки до розділу 2

Розділ 3. Шляхи удосконалення управління іміджем та конкурентоспроможністю підприємства «»
3.1. Формування позитивного іміджу підприємства з урахуванням особливостей діяльності підприємства
3.2. Усунення недоліків, виявлених в процесі управління іміджем та конкурентоспроможністю підприємства «»
3.3. Рекомендації з удосконалення управління асортиментною політикою як важливої складової формування іміджу підприємства
Висновки до розділу 3

Розділ 4. Охорона праці та безпека надзвичайних ситуацій
4.1. Охорона праці на підприємстві
4.2. Охорона праці менеджерів в підприємстві
4.3. Безпека життєдіяльності на підприємстві

Висновки та пропозиції
Список використаних джерел
Додатки

Для заказа данной работы звоните по тел.: +38 099 3332302 (с 1000 до 2000)
или пишите на email: diplomavral@gmail.com (круглосуточно)