Управління конкурентоспроможністю інноваційної продукції

Система мотивування інноваційної діяльності в організації

Особливості інноваційних процесів в торгівлі товарами

Інноваційна політика організації

Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності організації

Управління інноваційною діяльністю організації

Стимулювання працівників до креативної діяльності в організації

Інноваційна діяльність підприємства як основа антикризового управління

Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності організації

Прогнозування та планування інноваційної діяльності організації

Науково-технічні та організаційні форми реалізації інновацій в підприємстві

Інноваційна діяльність підприємства

Рішення в інноваційному менеджменті організації, методи їх ухвалення і реалізації

Розробка інноваційних проектів в організації та управління ними

Управлінські інновації в діяльності організації


12