Тема: Менеджмент конкурентоспроможності підприємства

Разделы: Управление конкурентоспособностью

План работы

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади менеджменту конкурентоспромож-ності підприємства
1.1. Суть та завдання менеджменту конкурентоспроможності підприємства
1.2. Роль конкурентних переваг підприємства в управлінні його конкурентоспроможністю
1.3. Методи оцінювання конкурентоспроможності підприємства
Висновки до розділу 1

Розділ 2. Аналіз управління конкурентоспроможністю підприємства «»
2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства «»
2.2. Дослідження конкурентних можливостей і переваг підприємства «»
2.3. Особливості менеджменту конкурентоспроможності підприємства «»
Висновки до розділу 2

Розділ 3. Шляхи удосконалення управління конкурентоспроможністю підприємства «»
3.1. Удосконалення процесу управління товарооборотом підприємства «»
3.2. Усунення недоліків, виявлених в процесі управління конкурентоспроможністю підприємства «»
3.3. Рекомендації з удосконалення управління асортиментною політикою та основними фондами підприємства «», як важливих чинників підвищення його конкурентоспроможності
Висновки до розділу 3

Розділ 4. Охорона праці та безпека надзвичайних ситуацій
4.1. Охорона праці на підприємстві
4.2. Охорона праці менеджерів
4.3. Безпека життєдіяльності на підприємстві

Висновки та пропозиції
Список використаної літератури
Додатки

Для заказа данной работы звоните по тел.: +38 099 3332302 (с 1000 до 2000)
или пишите на email: diplomavral@gmail.com (круглосуточно)