Формування та розвиток організації як соціальної єдності

Оцінка трудового колективу організації

Соціальний розвиток персоналу організації

Кадрове забезпечення організації та шляхи його покращення

Соціальний розвиток підприємства

Психологічні та соціальні аспекти менеджменту в управлінні трудовим колективом

Оцінювання персоналу в менеджменті підприємства

Механізм соціально-психологічної взаємодії суб’єкта та об’єкта управління в організації

Соціально-психологічні аспекти діяльності керівника в процесі управління трудовим колективом

Управління рольовою поведінкою працівників підприємства

Методи стимулювання творчої активності персоналу до інноваційної діяльності

Система мотивування інноваційної діяльності в організації

Індивідуально-групова мотивація в управлінській діяльності

Управління соціальним розвитком трудового колективу підприємства

Система соціально-психологічних методів управління підприємством


1234