Тема: Підприємство — ринковий суб’єкт

Разделы: Коммерческая деятельность, Менеджмент, Экономика предприятия

План работы

Вступ

Розділ 1. Роль підприємства в системі ринкових відносин
1.1. Основні характеристики підприємства як суб’єкта ринкових відносин
1.2. Зовнішнє середовище, як основний чинник впливу на функціонування підприємства в ринковій економіці
1.3. Державне регулювання підприємницької діяльності в умовах ринку

Розділ 2. Дослідження функціонування підприємства «»
2.1. Підприємство «» як ринковий суб’єкт господарювання
2.2. Аналіз структури капіталу, основних виробничих фондів, оборотних засобів та товарообороту підприємства «»
2.3. Аналіз продуктивності праці персоналу підприємства «» та визначення загальної ефективності діяльності підприємства

Розділ 3. Напрями стабілізації підприємства та удосконалення його управління в ринкових умовах
3.1. Шляхи зниження плинності та підвищення продуктивності праці кадрів підприємства «»
3.2. Пропозиції щодо створення Веб-сайту підприємства «», як інструменту підвищення ефективності діяльності підприємства в ринкових умовах
3.3. Удосконалення засобів регулюючого впливу держави на підприємницьку діяльність

Розділ 4. Охорона праці та безпека надзвичайних ситуацій
4.1. Охорона праці на підприємстві
4.2. Охорона праці менеджерів
4.3. Безпека життєдіяльності на підприємстві

Висновки та пропозиції
Список використаної літератури
Додатки

Для заказа данной работы звоните по тел.: +38 099 3332302 (с 1000 до 2000)
или пишите на email: diplomavral@gmail.com (круглосуточно)