Психологічні та соціальні аспекти менеджменту в управлінні трудовим колективом

Соціально-психологічні аспекти діяльності керівника в процесі управління трудовим колективом

Структура та психологічні компоненти ефективного управління організацією

Система управління потребами особистості у процесі мотивування працівників підприємства

Методи стимулювання творчої активності персоналу до інноваційної діяльності

Індивідуально-групова мотивація в управлінській діяльності

Соціально-психологічні методи управління підприємством

Управління формуванням трудового колективу підприємства

Розвиток трудових ресурсів підприємства

Етика та психологія управлінської діяльності

Соціально-психологічні аспекти в діяльності менеджера

Організування праці менеджера підприємства

Психологія та етика керівної діяльності

Оцінювання ефективності та продуктивності праці персоналу

Формування мотиваційного механізму підприємства


12