Психологічні та соціальні аспекти менеджменту в управлінні трудовим колективом

Механізм соціально-психологічної взаємодії суб’єкта та об’єкта управління в організації

Соціально-психологічні аспекти діяльності керівника в процесі управління трудовим колективом

Структура та психологічні компоненти ефективного управління організацією

Управління рольовою поведінкою працівників підприємства

Система управління потребами особистості у процесі мотивування працівників підприємства

Індивідуально-групова мотивація в управлінській діяльності

Система соціально-психологічних методів управління підприємством

Соціально-психологічні методи в управлінні підприємством

Соціально-психологічні аспекти управління комерційним банком

Управління соціальним розвитком трудового колективу підприємства

Етика та психологія управлінської діяльності

Арсенал мотиваційних засобів менеджера

Соціально-психологічні аспекти в діяльності менеджера

Організування праці менеджера підприємства


12