Формування та розвиток організації як соціальної єдності

Соціальний розвиток персоналу організації

Соціальний розвиток підприємства

Організація праці в менеджменті підприємства

Психологічні та соціальні аспекти менеджменту в управлінні трудовим колективом

Механізм соціально-психологічної взаємодії суб’єкта та об’єкта управління в організації

Соціально-психологічні аспекти діяльності керівника в процесі управління трудовим колективом

Управління рольовою поведінкою працівників підприємства

Система управління потребами особистості у процесі мотивування працівників підприємства

Методи стимулювання творчої активності персоналу до інноваційної діяльності

Індивідуально-групова мотивація в управлінській діяльності

Інноваційний розвиток підприємства шляхом формування мережі соціально-економічних зв’язків

Управління соціальним розвитком трудового колективу підприємства

Соціальна відповідальність та етика у менеджменті підприємства

Менеджмент формування трудового колективу на підприємстві


123