Тема: Управління конкурентоспроможністю підприємства

Разделы: Стратегический менеджмент, Управление конкурентоспособностью

План работы

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи конкурентоспроможності
1.1. Сутність та особливості конкуренції в умовах ринку
1.2. Методи оцінювання конкурентоспроможності підприємства
1.3. Теоретичні засади управління конкурентоспроможністю
Висновки до розділу 1

Розділ 2. Конкурентоспроможність підприємства «»
2.1. Фінансово-господарська характеристика діяльності підприємства «»
2.2. Конкурентний потенціал підприємства «»
2.3. Оцінка конкурентоспроможності підприємства «»
Висновки до розділу 2

Розділ 3. Зростання конкурентного статусу і покращення управління конкурентоспроможністю підприємства
3.1. Перспективи розвитку підприємства «» в конкурентному середовищі
3.2. Заходи зростання конкурентного потенціалу підприємства «»
3.3. Напрями покращення управління конкурентоспроможністю підприємства
Висновки до розділу 3

Розділ 4. Охорона праці та безпека надзвичайних ситуацій
4.1. Охорона праці на підприємстві
4.2. Охорона праці менеджерів
4.3. Безпека життєдіяльності на підприємстві

Висновки та пропозиції
Список використаної літератури
Додатки

Для заказа данной работы звоните по тел.: +38 099 3332302 (с 1000 до 2000)
или пишите на email: diplomavral@gmail.com (круглосуточно)